Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Drejtim Afatgjatë të flokëve & Tretmani me kreatinë

Drejtimi – fenirimi afatgjatë i flokëve

Pse të bëjmë fenirim të përhershëm?

Kursimi i kohës dhe shmangia e dëmtimit të flokëve nga aparatet për tharje dhe stilim

të flokëve, janë disa nga arsyet kryesore pse preferohet drejtimi i përhershëm.

Njëkohësisht drejtimi i përhershëm

ndihmon në kontrollimin e dredhave dhe

degëzimeve.


Çfarë përfshijnë këto tretmane?

Tretmani aplikohet vetëm nga profesionalistët dhe përbëhet nga produktet e

ndryshme si kimikate për ndryshim të strukturës së flokëve si dhe relaksues për flokë

për t’i bërë ato të drejta. Flokët mbesin të tilla deri në një vit.


Kush është kandidatë për fenirim të përhershëm?

Në qoftë se flokët janë të dëmtuara si rënie të vazhdueshme, dëmtim të flokëve jo

vetëm në fund të tyre, dëmtim nga aplikimi i kimikateve, prishje e strukturës së

proteinës atëherë nuk jeni kandidatë për këtë lloj tretmani.

Në rast se flokët janë të dëmtuara, preferohet tretmani tjetër me keratinë i cili jo

vetëm që i drejton përkohësisht flokët deri në 4 muaj, por në veçanti e përmirëson

gjendjen e flokut duke i futur brenda minerale, proteina dhe kompleks të

aminoacideve.


Ky trajtim revolucionar eliminon deri në 95% flokët e dëmtuara, redukton dredhat dhe

i shton shkëlqim të menjëhershëm flokëve.


Tretmani me keratinë

 

Është një kombinim ristrukturimi me proteina që i përforcon flokët. Kombinimi i

proteinave me aminoacide lejon ndryshim të përkohshëm në strukturën e fibrave në

flokë, duke e përmirësuar gjendjen e flokëve, i bën ato të krihen më lehtë, të duken

më buta dhe me plotë shkëlqim.


Sa kohë qëndron tretmani?
Tretmani i zbutë edhe flokët më të egra dhe qëndron i tillë deri në 4 muaj.


A bën t’i ngjyros flokët?
Po, ngjyrosja e flokëve mund të bëhet në të njëjtën ditë.


A mund të përdoret ky tretman në flokët që janë të trajtuara me kemikale apo

në flokët e drejtuara paraprakisht?
Po, në fakt mund ta rikthej hidratimin e flokëve, duke i bërë ato të shkëlqyeshme.


A mund t’i laj flokët pas tretmanit?
Sugjerohet që të pritet 1 ditë (24 orë) para pastrimit të flokëve.


A është i sigurt?
Tretmani me keratinë zakonisht preferohet për flokët e dëmtuara të cilat kanë nevojë

për riparohen dhe njëkohësisht i mban ato të drejta. Pra, nuk paraqet asnjë problem

për çfarëdo lloj flokë.

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.