Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Analiza e përbërjes së trupit

Analiza bën matjen e përpiktë të masave trupore, duke përfshirë matje të detjashme të masës muskulore dhe dhjamore në të gjitha pjesët e trupit.

 

 

Analiza përfshinë:


- Rezultatet e muskujve dhe të masës dhjamore për 5 pjesët e trupit: abdominal

(barku), krahu i djathë, krahu i majtë, këmba e djathë, këmba e majtë.


- Profilin e saktë të përbërjes së trupit: % (përqindjen) dhe kg (peshën) e masës

dhjamore dhe muskujve të trupit, masën pa yndyrë, BMI, peshën totale të ujit dhe

peshën e trupit.


- Moshën metabolike


- kcal e përditshme (BMR)


- Peshën ideale


- Mineralet


- Proteinat


- si dhe parametra të tjera.

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.