Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Dallimet në mes të tretmanit me keratinë dhe drejtimit të përhershëm të flokëve

Kushdo që dëshiron të ketë tretman për drejtim afatgjatë, duhet të aplikojë tretmanin me keratinë apo drejtimin e përhershëm.

Mr.Ph. Krenar Dobroshi
Farmacist & Magjistër për kozmetikë
Qendra estetike-kozmetike “Estethica”
044/049 344-284, 038/733-407

Këtu po ju paraqesim disa nga ndryshimet në mes të këtyre dy tretmanëve.

Drejtimi/Fenirimi afatgjatë

Kohëzgjatja: Jep rezultate afatgjate deri në një vit, por nënkuptohet që me rritjen e flokëve, afër rrënjës duhet të riaplikohet sepse humb efektin. Shumica kanë nevojë t’i riparojnë rrënjët çdo 6- 8 muaj, që kushton më pak.

Gjendja e flokëve: Zakonisht ngjyrosja nuk preferohet në flokë të dëmtuara apo në të cilat janë aplikuar kimikale afatgjate. Stilisti ju sugjeron se si duhet trajtuar flokët pas tretmanit.

Tretmani me keratinë

Kohëzgjatja: Tretmani zgjatë deri në 4 muaj. Në krahasim me drejtimin afatgjatë, tretmani me keratinë duhet të riaplikohet çdo 3-4 muaj nga rrënja deri në fund, sepse me kohë keratina humb efektin duke u shpërlarë nga flokët.

Gjendja e flokëve: Ngjyrosja mund të aplikohet para dhe pas tretmanit, nuk paraqet ndonjë problem.

A është i sigurt?
Tretmani me keratinë zakonisht preferohet për flokët e dëmtuara të cilat kanë nevojë për riparohen dhe njëkohësisht i mban ato të drejta. Pra, nuk paraqet asnjë problem për çfarëdo lloj flokë.

Mbani mend që substanca ‘Formaldehyde’ nuk duhet të jetë e pranishme në produkte, sepse paraqet rrezik për shëndet.

Çmimi: Në krahasim me drejtimin afatgjatë, është më pak i kushtueshëm, por patjetër që varet nga produktet e përdorura dhe përvoja e stilistit.

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.