Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Misioni

 

Qendra “estethica” e hapur në 2012, me një personel dhe teknologji të

avancuar, ofron shërbime të dedikuara të gjithë klientëve. Duke u bazuar në

Bukurinë e Shëndetshme, në rend të parë vendosim shëndetin dhe pastaj mbi të ndërtojmë bukurinë.

 

misioni

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Duke synuar që qendra jonë të jetë një pikë e kompletuar që çdokush mund t’i

marr të gjitha shërbimet e nevojshme për bukuri dhe mirëmbajtje të lëkurës,

kemi plane strategjike për zgjerim të shërbimeve si dhe bashkëpunime me një

ndër qendrat më të mëdha estetike-kirurgjike në Stamboll.

 

 

Bazuar në teorinë që shërbimi i ngrohtë të jetë i kombinuar me teknologjitë

dhe produktet e përzgjedhura, mundohemi të japim rezultate që sigurojnë se

të gjithë klientët do të ndahen të kënaqur.


Me vazhdimin e hovshëm të zgjerimit tonë synojmë që të jemi pika referuese

e të qenit dhe ndjerit të bukur dhe të shëndetshëm.


Mr.Ph. Krenar Dobroshi 
Farmacist & Magjistër për Kozmetikë 

Rreth Nesh

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.