Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Shërbimet

                                                                                       

                                                                                                                           

 

 

                                                                                  

                                                                                                                   

 

 

                                                                                  

                                                                                                                        

 

 

                                                                                  

                                                                                                                       

 

 

 

                                               

                                                        

 

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.