Mr.Ph. Krenar Dobroshi
      Farmacist & Magjistër për Kozmetikë

044/049 344-284           

  

Këshilla Estetike

artikulli

produktdhetretmane

      

 

 

drejtimiafatgjat

       drejtimiflokve

 

 

  tegjitha

       nderhyrjett

analizaeflokeve  

      flokvee

formimdhengjyrosje

       

 

 

kozmetikeeperhershme

       kozmtik

 

 

analizaefytyres

       fytyres

analizaeperberjes

       

depilimiklasik

       

 

 

grimprofesional

       

 

 

 

 

 

Reth Nesh

Kontakti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.