Rreth Nesh

Misioni

Shërbimet

Misioni

Qendra “estethica” e hapur në 2012, me një personel dhe teknologji të
avancuar, ofron shërbime të dedikuara të gjithë klientëve. Duke u bazuar në
Bukurinë e Shëndetshme, në rend të parë vendosim shëndetin dhe pastaj mbi të ndërtojmë bukurinë.
 


Duke synuar që qendra jonë të jetë një pikë e kompletuar që çdokush mund t’i
marr të gjitha shërbimet e nevojshme për bukuri dhe mirëmbajtje të lëkurës,
kemi plane strategjike për zgjerim të shërbimeve si dhe bashkëpunime me një
ndër qendrat më të mëdha estetike-kirurgjike në Stamboll.

Bazuar në teorinë që shërbimi i ngrohtë të jetë i kombinuar me teknologjitë
dhe produktet e përzgjedhura, mundohemi të japim rezultate që sigurojnë se
të gjithë klientët do të ndahen të kënaqur.

Me vazhdimin e hovshëm të zgjerimit tonë synojmë që të jemi pika referuese
e të qenit dhe ndjerit të bukur dhe të shëndetshëm.
Mr.Ph. Krenar Dobroshi
Farmacist & Magjistër për Kozmetikë