Formim dhe ngjyrosje te vetullave

Formimi i vetullave bëhet sipas rregullës së artë - dimesioneve ideale te fytyrës.
Bëhet matja e pikave te fytyrës dhe në bazë të saj bëhet edhe formimi i tyre.

Ngjyrosja zgjatë deri në 3-4 javë.