Analiza e flokëve

Analiza e flokëve bëhet përmes aparaturës e cila bën zmadhim 80 herë, 250 herë, dhe 800 herë të fijeve të flokut si dhe të kaftës. Në bazë të
këtyre matjeve konstatohen të gjitha parametrat e flokëve.

Analiza profesionale e flokëve, përfshinë:
- Zmadhim digjital dhe diagnozë shkencore e flokëve dhe kafkës
- Analizë automatike e flokëve
- 7 lloje të testeve:
* yndyrën;
* kafkën;
* poret;
* vëllimin – densitetin;
* dëmtimet e flokut;
* trashësinë;
* rënien e flokëve.

Sipas raportit përfundimtar bëhet propozimi i produkteve sipas llojit specifik të flokëve.